Om Upptech

Upptech är en satsning på teknik över gränser som drivs av den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Syftet är att främja spännande utvecklingsprojekt mellan universitetets världsledande teknikforskning och näringslivet eller andra externa samarbetspartners – för en bättre och hållbar värld.

Forskning och utbildning inom teknik är viktigt för Sveriges välfärd och utveckling som kunskapsnation, och behovet av spetskompets inom området är stort. De flesta samhällsutmaningar vi står inför kräver teknisk kompetens eller teknikutveckling i någon mening beroende på sammanhang. Men för att lösa framtidens utmaningar behöver vi jobba brett över vetenskapsområden. Vid Uppsala universitet har vi forskning och utbildning inom de flesta ämnesdiscipliner vilket ger oss unika förutsättningar för att anta komplexa samhällsutmaningar.

Mikael och Lina
Föreståndare respektive Projektledare för Upptech

Upptechs uppdrag är att samla universitetets teknikkompetens och erbjuda en träffpunkt för samordning, diskussioner och gemensamma projekt. Som en del av Upptech skapas även ett nätverk för att utveckla samarbetsytor och inspiration till nya projekt.

Upptech är en inbjudan till samverkan med oss, över gränserna – oavsett om det gäller gränser mellan olika vetenskapliga discipliner eller gränser mellan näringsliv och forskningsmiljöer.

Tveka inte att ta kontakt med oss!